Dowiedz się

Jak się przygotować
do wizyty i badań

Przygotowanie do wizyty

W trosce o jak najbardziej precyzyjną diagnozę i efektywność wizyty, zalecamy naszym pacjentom dokładne przygotowanie się do spotkania z lekarzem oraz do planowanych badań diagnostycznych. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak najlepiej się przygotować.

Dokumentacja medyczna

Prosimy o przyniesienie ze sobą całej dostępnej dokumentacji medycznej, zarówno od lekarzy specjalistów, jak i lekarzy rodzinnego. Dokumenty powinny być uporządkowane w segregatorze w kolejności chronologicznej, od najstarszych do najnowszych.

Wyniki badań

Ważne jest, abyś miał przy sobie wcześniejsze zapisy EKG, wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego wykonanych w domu, wyniki UKG, a także badania radiologiczne takie jak RTG czy tomografię komputerową. Prosimy o przyniesienie zarówno opisów, jak i zapisów na płycie CD lub kliszy.

Aktualnie przyjmowane leki

Sporządź listę leków, które aktualnie przyjmujesz, uwzględniając ich dawkowanie. Zanotuj także ewentualne alergie na leki.

Książeczka kontroli urządzeń stymulujących serce

Książeczka kontroli urządzeń stymulujących serce

Przygotowanie do badań

1.

UKG (echo serca), USG klatki piersiowej, EKG, kontrola urządzeń stymulujących serce, Holter RR (ciśnienia tętniczego)

te badania nie wymagają wcześniejszego przygotowania.

2.

Holter EKG

konieczne jest wygolenie włosów z klatki piersiowej, aby można było prawidłowo umieścić elektrody.

3.

Spirometria

przed badaniem należy:

  • nie palić tytoniu ani e-papierosów przez co najmniej 1 godzinę,
  • unikać używek (w tym alkoholu) przez 8 godzin,
  • nie jeść obfitych posiłków na 2 godziny przed badaniem,
  • unikać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 godzinę,
  • założyć ubranie niekrępujące ruchów w klatce piersiowej i brzuchu,
  • o ile to możliwe, nie przyjmować przed badaniem wziewnych leków rozkurczających oskrzela.

4.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

przed badaniem zaleca się:

  • nie jeść i nie palić tytoniu przez 3 godziny,
  • unikać większego wysiłku fizycznego przez 12 godzin.

Dziękujemy za przygotowanie się do wizyty i badań. To dla nas ważne,
aby móc świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie.